سیلویو برلوسکونی .  نخست وزیر اسبق ایتالیا که نخستین بار بدون داشتن هرگونه تجربه سیاسی در این کشور به قدرت رسید .طی اظهارات رییس جمهور جدید امریکا را از جهت نداشتن تجربه سیاسی در بدو ورود به قدرت به خود شبیه کرد.. برلوسکونی نخست وزیر اسبق ایتالیا که نخستین بار بدون داشتن هرگونه تجربه سیاسی در این کشور به قدرت رسید طی اظهاراتی رییس جمهور امریکا را از جهت نداشتن تجربه سیاسی در بدو ورود به قدرت خود تشبیه کرد . بر اساس این گزارش - برلوسکونی که در 3 دوره از سال 1994 تا 2011 زمام امور در ایتالیا را در اختیار داشته - همانند ترامپ به دلیل فعالیت در زمینه املاک و مستغلات شهرت داشت .

منبع : سیاسیبرلوسکونی . ترامپ شبیه من است
برچسب ها : قدرت ,سیاسی ,تجربه ,برلوسکونی ,ایتالیا ,تجربه سیاسی ,قدرت رسید ,رییس جمهور ,نداشتن تجربه ,هرگونه تجربه ,نداشتن تجربه سیاسی ,هرگونه تجربه سیاسی , دانلود زيرنويس فارسي